Групов психотерапевтичен процес, онлайн

Групов психотерапевтичен процес, онлайн

Важна част от процеса на психотерапия, са взаимоотношенията в група. Те помагат да се изгради собствен образ, оглеждайки се в очите на повече от един човек.

Понякога, дори само присъствието на другите, ни кара да се съизмерваме, търсим и изпитваме критериите си за правилно, неправилно, добро, лошо, нормално, ненормално, смислено, безсмислено и т.н., което действа разширяващо на кръгозора и ни задвижва напред. Също ни дава възможност, да намерим здравословния баланс, между обективната и нашата, субективна истина, така че да се чувстваме добре и същевременно да сме приети от средата си.

Работата в група, още дава възможност да споделим и валидираме автентичните си усещания, чувства и емоции и да се свържем посредством тях. Това ни прави видяни, действителни, реални. Слушайки, споделянията на другите участници, ни помагат да се почувстваме принадлежни, с общи проблеми, трудности и радости, което влияе на усещането ни за спокойствие, отпускане, сигурност и нормалност.

Груповата подкрепа и усещането за заедност в напредъка, ни дава стабилност и е незаменим мотиватор към промяната. Средата е защитена от правила, за чието спазване се следи стриктно от психотерапевт, който ръководи процеса и е отговорен за автентичността и съответността на реакциите си, както и динамиката в групата, в посока лечение на травмите и духовно израстване.

Сдружение "С любов към психичната болест" е онлайн пространство за взаимопомощ и развитие. Дейностите и групите ни са безплатни, от нас за нас. Насочени са към хора с психична болест, с психично здравни проблеми и такива, които са избрали да са лично отговорни за себе си, живота си, развитието си, така че да сме горди да се наречем българи. Болестта, неистината е част от всеки от нас, опознавайки я, вече имаме избор, да обичаме и да сме щастливи!

Срещите се провеждат онлайн през зуум, необходимо е да имате заредено устройство, камера и микрофон.

Ани Дюлгерска, Председател на УС на сдружение "С любов към психичната болест"