Анонимно допитване

За трудностите, които срещат роднините на психично болни хора

Планираме провеждането на работни срещи с ръководни органи на Спешната медицинска помощ в гр. Варна, ОД на МВР - Варна, на Районна прокуратура Варна и психиатричната клиника към УМБАЛ "Св. Марина" гр. Варна. Целта е да се запознаят с трудностите на психично болните и техните близки и роднини, като се направи опит тези трудности да се преодолеят чрез подобряване взаимодействието между тях.


Не е задължително да отговорите на всички въпроси.
Какви бяха трудностите и проблемите за Вас, Вашето семейство, роднини и познати свързани с факта, че Ваш близък/роднина е с психично разстройство?
Какво знаете за начините и условията за принудително настаняване на лице с психично разстройство в болнично заведение за лечение?
Какво бихте искали още да знаете по темата посочена в предходния въпрос?
Според Вас какво може да се подобри в грижата за психичното здраве?
Според Вас с какво може да се подобри работата на Прокуратурата по отношение на принудително настаняване на лице с психично разстройство в болнично заведение за лечение?
С какви трудности сте се сблъсквали при принудително настаняване на лице с психично разстройство в болнично заведение за лечение, как успяхте да ги решите, какво не успяхте да направите и защо?
Според Вас с какво може да се подобри работата на лекарите от „Спешна медицинска помощ“ и служителите на МВР при посещаване на адрес по сигнал за лице с психично разстройство? Какви бяха затрудненията на лекарите от СМП и служителите на МВР?