Психотелесна практика - Кундалини с Ани Дюлгерска

Психотелесна практика - Кундалини АКТИВНА медитативна практика Кундалини (Ошо), водещ Ани Дюлгерска - аналитичен психотерапевт, психотелесно направление, председател на УС на СЛПБ.

Кундалини се състои от четири части по 15 минути и привежда тялото от състояние на стрес до състояние на пълно отпускане.


  • В първите 15 мин. изтръскваме цялото си тяло много ситно, с приклекнали и пружиниращи колена и стъпала на разстоянието на раменете. Слушаме музиката и внимаваме в дишането, бавно и дълбоко.
  • Вторите 15 мин. след като сме освободили тревожността, замръзването и сковаността, движенията се освобождават, можем да усетим тялото си и от какво то има нужда. Следваме го и правим движенията, които ни подсказва, потопени с цялото си внимание. Дишаме бавно и дълбоко. Свързваме се с музиката.
  • В третите 15 мин. сядаме на земята и се поклащаме съвсем леко, в посока по часовниковата стрелка. Кръста е стегнат, а гърба изправен. Раменете и челюстта са отпуснати. Музиката е силно въздействаща. Ставаме като фуния. Корема е отпуснат. Стоим и присъстваме спокойно.
  • Последните 15 мин. лежим и се наслаждаваме. Усещаме топлината в тялото и се сливаме. Със себе си. Едно по-спокойно, по-плътно и присъстващо себе си. Дишаме дълбоко.

Музиката за медитативната практика може да намерите тук.

Психотелесна практика - Мандала с Ани Дюлгерска

Психотелесна практика - Мандала АКТИВНА медитативна практика Мандала (Ошо), водещ Ани Дюлгерска - аналитичен психотерапевт, психотелесно направление, председател на УС на СЛПБ.

Посредством точно определени движения разблокираме центрове в тялото, които ни правят сензитивни, свързват ни с усещанията през различните сетива. Подпомагаме оставането в реалността на тялото и емоциите, които тези усещания предизвикват у нас, по един стабилен и адекватен начин. Изграждаме доверие в себе си.

След практиките се учим да четем езика на тялото. Правим бързи връзки и стигаме до разбиране, като го свързваме с това, което ни се случва в живота и забелязваме отзвука му, като усещания и емоции в тялото. Учим се да проверяваме реалността си, да разпознаваме емоциите и чувствата, които преживяваме и да ги отреагираме адекватно, така че да сме по-здрави, щастливи и удовлетворени. Валидираме преживяванията си и ставаме реални, споделяйки ги. Свързваме всички сигнали с психосоматиката като научно знание, доказало се в годините.

Мандала се състои от четири части по 15 минути.

  • Първите 15 мин. избираме цел в далечината навън, гледаме в нея и бягаме на място. Вдигаме високо коленете, колкото това е възможно. Дишаме дълбоко, за да раздвижим енергията отвътре. Забравяме ума. Следваме темпото на музиката и продължаваме.
  • През вторите 15 мин. сядаме на пода със затворени очи. Оставяме тялото си да се олюлява от кръста нагоре като тръстика под силата на вятъра – от едната към другата страна, напред и назад, не рязко. Кръста е стегнат, а гърба изправен. Раменете и челюстта са отпуснати. Дишаме бавно и дълбоко.
  • В третите 15 мин. лягаме по гръб върху постелка, с отворени очи и неподвижна глава. Въртим очите по посока на часовниковата стрелка. Стремим се да описваме максимално широки кръгове с очите, колкото можем по-бързо, все едно гледаме стрелката за секундите на голям часовник. Дишането е бавно и равномерно. Челюстта е отпусната.
  • В четвъртите 15 мин. оставаме неподвижни както сме легнали. Затваряме очите и дишаме бавно и дълбоко.

Присъстваме с цялото си внимание и наблюдаваме тялото си. Не се насилваме, ако се налага спираме, поглеждаме и отново продължаваме. Важно е всеки път да опитваме да подобряваме практиката си.

Музиката за медитативната практика може да намерите тук.

В страната на сънищата с Ани Дюлгерска

Въведение в разбирането на сънищата и откриването на общия им смисъл в колективното ни поле

В страната на сънищата с Ани Дюлгерска Сънищата винаги са провокирали у мен силен интерес. Търсела съм да разбера посланието им към мен самата или към другите около мен. Това, което съм наблюдавала, е че те съвсем точно отразяват значението на нещо важно, което се случва с мен или с човека в момента. Не фактите, не думите, а усещането което излъчва като послание цялата ситуация. Това, което тя има за цел да промени, легитимира. Това, което означава случващото се. Ключа към знанието.

От древността сънищата са били обект на голям интерес. Наблюдавало се е, че част от тях са се оказвали и предсказателни. Някой са вярвали, че в тях ще се покаже избраният, който има способностите и ще освободи света от затвора на съзнанието, в който сами сме се вкарали. Фройд, Юнг, Ерих Фром, както и много други след тях, също са изследвали полето на сънищата и са описали важни свои открития. В детската библия, която чета на малкия ми син вечер представят сънищата като начин Господ да дава послания на хората. Той помага на тези, които силно вярват в него и му служат да ги разбират и използват като чудо, чрез което да убедят хората в съществуването му. В това, че вярата може всичко.

От създаването на сдружението, през началото на 2021, ми се иска да направя група за сънища. В първата група за картите имаше накрая едно "и сънища", но някак все не оставаше време, а картите бързо се наложиха като интерес. На няколко пъти вече посягам към тази група, но все нещо не достига. Сега обаче усещам, че момента е дошъл и трябва. Напоследък наблюдавам, че сънищата на конкретен човек имат връзка с цялото и дават послание за всички ни. Също смятам, че дори тези, които "не сънуват", когато насочат вниманието си и дадат фокус на сънищата започват да сънуват или всъщност да си спомнят сънуваното.

Много ми се иска да наблюдаваме и сглобим един общ пъзел от сънищата ни в групата и да търсим и разбираме посланието им към всички нас. Иска ми се да отправим поглед към смисъла и значението на случващото се с нас в България и света, времето в което сме се родили. Да достигнем до това, което е смисъла и задачата на всеки един от нас тук на тази земя, смисъла на трудностите, през които ни води живота. Да изследваме и усетим как и доколко сме свързани в невидимото поле и важността на приноса на всеки един към общия смисъл. Нещо повече. Това, че нищо не е случайно и всеки е важен.

Снощи се помолих на Господ да ми прати послание за групата и сънувах сън. Две жени едната фанатична майка, а другата женомразка, мъжкарана бяха се надвесили над едно новородено бебе, облечено но с прострени ръчички надупчени от системи. Първата го ожалваше, а втората вкопчена търсеше решение. Като ги видях и ми се доповръща. Разбутах ги и им казах да се махат от тука и грабнах бебето, премахнах системите от ръчичките му и го раздрусах. Казах му стегни се, чака те живот пред тебе. То ме погледна и ми се усмихна. Живна.

Време е!

Групата ще се проведе за първи път на 24 май, сряда от 10 до 11 часа.