Видео представяне

Разговор с Ани Дюлгерска за Сдружение "С любов към психичната болест"

Разговор с Диан Попов за Сдружение "С любов към психичната болест"

Разговор с Петранка Златева за Сдружение "С любов към психичната болест"

Разговор с Йоана Николова - за Сдружение"С любов към психичната болест"

Разговор с Юлия Куцарова - За сдружение "С любов към психичната болест"

"В света на несъзнаваното през метафоричните карти" - група на сдружение "С любов към психичната болест" по случай две години от основаване на сдружението

Седмица на тема смъртта в "Сдружение с любов към психичната болест"

Защо ни остави, Господи? или Предадохме ли вярата си?

Защо групите са важни за нас
Защо трябва да стоим в болката, като можем да изпием едно хапче и да мине? Вие как мислите?