Моля попълнете формата възможно най-подробно. Тази информация ни е необходима, за да знаем как да работим с вас. Данните Ви ще са достъпни само за водещите на групи и няма да се споделят публично с трети лица. След прекратяване на участието Ви данните Ви ще бъдат заличени.

До Ани Дюлгерска,
Председател на СЛПБ

Молба за участие в дейностите на сдружението


От

Моля да бъда включен в онлайн дейностите на сдружение "С любов към психичната болест".

Моля маркирайте всички отметки за да продължите.

Ще се свържем с Вас, за допълнителни въпроси, ако са необходими и да Ви съобщим дали молбата Ви е удовлетворена и от кога.