Цели на сдружение "С любов към психичната болест"

1 - Духовно, психическо и физическо оздравяване и нравствено израстване.
2 - Стремеж към ценностна система, която е добра за хората и обществото

Дейността ни се състои от групови срещи за взаимопомощ, които се провеждат онлайн и в които:
1 - Търсим истината, която води света и нас към добро. Обективната, житейска истина.
2 - Учим се да разпознаваме и разбираме истината и това да води към градивна промяна у нас и семействата ни.
3 - Търсим градивна точка на свързване между обективната житейска истина и собствените особености и истина до която ни е довел личният житейски път.
4 - Учим се да проверяваме реалността през усещанията за себе си и тези за другите и света и да свързваме тези усещания с истината.
5 - Сензитивни сме и се отразяваме и си помагаме по пътя, с усещанията си и обратните си връзки, с обич и грижа в истината.
6 - Следим всеки себе си и помежду си и носим отговорност за спазването на целите на сдружението и ако усетим разминаване го подлагаме на обсъждане.
7 - Информацията в групите, творчеството, преживяването на емоции не е самоцел, ако няма духовен смисъл и не води до израстване и добро.